Miljöpolicy

för

EkmanBuss Flexibussitet AB

 

Vår miljöpolicy är kopplad till företagets affärsidé. Vi har som övergripande miljömål att bedriva och utveckla alla person- transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.

 

 • Vår strävan är att ha kunskap och viljan att anpassa oss till kundernas och samhällets krav på minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling.
   
 • Kontinuerliga grundläggande miljöutbildningar till våra förare, samt att utbildningarna ska förtydliga våra avgörande miljöaspekter.
   
 • För att överträffa de krav som lagar och förordningar föreskriver, är vårt mål att ständigt arbeta med förbättringar inom området.
   
 • Vi strävar alltid efter att ligga steget före myndigheternas krav och lagstiftningar inom miljöområdet.
   

I vårt dagliga arbete jobbar vi för att ständigt förbättra vår direkta och indirekta miljöpåverkan. Detta når vi genom att;

 • - Våra inköp sker enligt bra Miljöval i möjligaste mån.
   
 • - Vi jobbar på en utveckling där vi deltar, bevakar och stöder utvecklingen av den nyaste tekniken samt följer utvecklingen av alternativa bränslen till våra fordon.
   
 • - Vi investerar kontinuerligt i nya bussar med den senaste tekniken vad gälle miljöutsläpp.
   
 • - Våra bussar inte bör vara äldre än 8 år och att drivmedel till bussarna skall vara miljödiesel eller annat alternativt bränsle.
   
 • - Alla köp av fordon ska vara av högsta EU-klassning för avgasrening.